Mistrzostwa polski szkol cukierniczych

Głównym celem mistrzostw cukierniczych Expo Sweet jest popularyzacja zawodu cukiernika wśród młodzieży oraz wyróżnienie najzdolniejszych uczniów szkół związanych z tą profesją (ale także placówek gastronomicznych, spożywczych i piekarskich), którzy w przyszłości mają zostać najznamienitszymi cukiernikami w całym kraju. Ich zespoły maja do dyspozycji 3 i pół godziny na przygotowanie swoich prac konkursowych w postaci dwóch …

Historia cukiernictwa

Cukiernictwo jest dziedziną sprzedaży żywności, która obejmuje swoim zakresem wytwarzanie produktów cukierniczych oraz pieczywa cukierniczego. Jego początki są datowane jeszcze na czasy prehistoryczne. Ówcześni ludzie nie znali jeszcze cukru, ale już wtedy poznali smak słodkości dzięki miodowi od dzikich pszczół czy w postaci soku brzozowego i klonowego. Pierwsze słodkie wypieki narodziły się prawdopodobnie w czasach …